Вівторок, 11.05.2021, 19:25
Вітаю Вас, Гість

 

   

   

  

    

  

   

   

  

    

   

   

 

Тема досвіду: Формування ключових компетентностей молодших школярів засобами ІКТ.

Актуальність досвіду. Умовою існування у сучасному суспільстві дедалі частіше стає інформатизації освіти. Тому ІКТ на уроках у школі першого ступеня стають дедалі необхіднішими. Їх використання розширює межі освітнього процесу, підвищує його практичну спрямованість, сприяє підвищенню мотивації учнів в освітньому процесі, розвитку інтелектуальних, креативних та творчих здібностей учнів, їхніх умінь самостійно здобувати нові знання та створює умови для їх успішної самореалізації в майбутньому.
ІКТ допомагають урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавляють шаблонів, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.
Інноваційно-комунікативні технології та інтерактивне навчання покращують емоційний фон освітнього процесу, спонукають до пізнання.

Провідна педагогічна ідея. Сформувати успішну особистість, здатну до самостійної креативної творчої діяльності; особистість, що зуміє проаналізувати свої можливості та правильно обрати свій шлях у житті; особистість, здатну до самовдосконалення й саморозвитку.

Технологія досвіду.

Основним завданням формування предметної математичної компетентності є опанування учнями конкретних математичних компетенцій: обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних. Молодші школярі отримують початкові уявлення про ті принципи і закони, що є основою освітньої галузі «Математика». Це насамперед стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Тому дуже важливими на початковому етапі знайомства з математикою є оволодіння обчислювальними вміннями та навичками. Слід звернути увагу й на те, що в оновленій програмі з математики відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні для реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями. Так, у програмах 1-2-го класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та в межах 20, таблиць множення та ділення. Оскільки знання з математики, що набуваються у початковій школі, є базовими і вони актуальні в повсякденному житті, при вивчення інших навчальних дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації, то необхідно шукати нові форми роботи для формування обчислювальної компетенції.

Результативність досвіду. Систематична робота з мультимедійними тренажерами для формування обчислювальної компетенції на уроках математики у 1-2-ому класах сприяє досягненню поставленої мети щодо формування предметної математичної компетентності, розвиває в учнів стійку довільну увагу, образне мислення, тривалу зорову пам’ять, формує інформаційно-пізнавальні інтереси.

Вчителем створено електронний освітній ресурс «Козацька математика. Мультимедійні тренажери для усного рахунку. Математика. 1 клас» та методичні рекомендації до нього.

Представлено матеріали з досвіду роботи щодо використання мультимедійних тренажерів для усного рахунку на уроках математики в 1-ому класі відповідно до нової оновленої навчальної програми для початкової школи (1-4 класи) з математики, затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.

Вміщено завдання, які формуватимуть у першокласників предметну математичну компетентність, що виявляється у таких ознаках як здатність виконувати дії за алгоритмом, уміння користуватися, знаковою і графічною інформацією, здатність застосовувати обчислювальні навички. Сприятимуть поглибленню, закріпленню та автоматизації навичок обчислень у межах 10. Розвиватимуть у дітей стійку увагу, цікавість, бажання вчитися. Формуватимуть досвід задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності.

Мультимедійні тренажери допоможуть вчителеві перетворити процес закріплення знань учнів та формування обчислювальних навичок на цікаву захоплюючу гру.

Адресовано учням 6-8-річного віку, вчителям початкових класів, педагогічним працівникам, вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам та студентам гуманітарних коледжів.

Підготувала переможців та призерів

 • Колектив учнів посів 1 місце у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок», 2007 рік
 • Хоменко Марина, Переможець обласного конкурсу поетичної творчості «Зерна доброти» у 2011/2012 р.р.
 •   
 • Біліченко Діана, призер обласного конкурсу поетичної творчості «Зерна доброти» у 2014/2015 р.р.
 • Вартилецька Марія – переможець творчого конкурсу «Людина і ліс» (номінація «Кращий твір»), 2012 р.
 • Юліан Товкач – призер районного конкурсу «Я Київщини гордість і надія» (у номінації «Юний художник», 2012 р.
 • Водопян Андрій, Шатиленко Єгор, Ляшенко Андрій, Пантелей Артур – переможці обласного чемпіонату з футболу «Футбольні надії Київщини», 2013 р.
 • Тимофієва Альбіна – лауреат (ІІ місце) районного етапу конкурсу «Зерна доброти», 2013 р.
 • Кириленко Тетяна – переможець районного етапу конкурсу малюнка «Молодь за безпеку руху», 2013 р.
 • Ляшенко Андрій, Шатиленко Єгор, Пантелей Артур - – призери обласного чемпіонату з міні-футболу «Футбольні надії Київщини», 2014 р.
 • Федоренко Данило – переможець районного етапу конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика, 2014 р.
 • Кириленко Тетяна – переможець районного етапу конкурсу «Новорічний сувенір» (у номінації «Новорічна картина», 2014 р.
 • Цюренко Роман – переможець районного етапу конкурсу «Український сувенір» (у номінації «Предмети побуту», 2014 р.
 • Біліченко Діана – переможець районного етапу конкурсу «Зерна доброти», 2015 р.
 • Котолуп Інна – лауреат (ІІ місце) районного етапу конкурсу «Зерна доброти», 2015 р.
 • Лисиця Максим – переможець районного етапу конкурсу малюнка «Охорона праці очима дітей», 2015 р.
 • Феокрітов Данило ІІ місце районного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», 2016 р.
 • Феокрітов Данило, І місце конкурс малюнку «Твоє майбутнє – в твоїх руках» у номінації «Художня майстерність», 2017 р.
 • Феокрітов Данило, ІІ місце Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» у номінації «Сучасні саморобні іграшки, сувеніри», 2017 р.
 • Соколова Анастасія, ІІ місце конкурсу «Новорічна композиція» у номінації «Новорічний вінок», 2017 р.
 • Феокрітов Данило, ІІІ місце обласної виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю» у номінації «Витинання», 2017 р.
 • Ворон Іра І місце, Табачков Максим І місце у районному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», 2017 р.